foto

Project Management

Een evenement is succesvol als de, vooraf geformuleerde doelstellingen, worden behaald binnen de daarvoor gestelde financiële kaders. Vooral deze financiële kaders blijken vaak een struikelblok en een bron van slapeloze nachten voor de directie van het evenement.

Jovo Sports Management zorgt voor een beheersbare organisatie van sportevenementen door:

• Juiste inrichting van de organisatiestructuur
• Expertise van multi-disciplinaire processen en de onderlinge samenhang hiervan
• Financiële beheersing en controle op de bedrijfsprocessen
• Gedegen planning & control
• Operationeel beheer